نماد سایت آموزش، بورس تکنیک

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات سایت

تاریخ آخرین به‌روزرسانی صفحه قوانین و مقررات سایت بورس تکنیک  ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ بوده است و فرض بر این است که حداکثر تا ۱۴ روز پس از این تاریخ کاربران سایت آن را مطالعه کرده و از مفاد آن کاملا آگاه هستند. وب‌سایت بورس تکنیک می‌تواند برای ارائه بهتر خدمات خود، نسبت به به‌روزرسانی و ایجاد تغییرات در قوانین و مقررات سایت، با ذکر دقیق تاریخ، اقدام نماید و از کاربران هم انتظار می‌رود نسبت به تغییرات انجام پذیرفته آگاهی کامل کسب نمایند.

صفحه قوانین و مقررات حاضر به‌مثابه یک توافق است که به‌موجب ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران یک قرارداد قانونی و لازم‌الاجرا تلقی می‌گردد و کلیه کاربران و اشخاصی که به هر نحوی و با هر وسیله‌ای از سایت بورس تکنیک استفاده می‌نمایند تابع این توافق هستند.

قوانین و مقررات وب‌سایت بورس تکنیک

خروج از نسخه موبایل